Over Co-Zijn Coaching

Zorg voor Welzijn in Zorg en Welzijn

Met verstand, hart en ziel..
Co-zijn coaching heeft als missie: een wezenlijke bijdrage leveren aan de groei en ontwikkeling van individuen, teams en organisaties in de sector zorg en welzijn.
Co-Zijn Coaching biedt: Professionele coaching, training op maat, begeleiding en advies voor medewerkers, teams en organisaties. Onze aanpak is multidisciplinair.

Visie

Je kunt alleen langdurig goede zorg bieden aan de cliŽnten die je zijn toevertrouwd als je zorgdraagt voor de professionaliteit en kwaliteit van de mensen, teams en organisaties die de zorg leveren.
Co-Zijn Coaching wil en kan daar met professionaliteit, hart en ziel een bijdrage aan leveren. Vanuit de praktijk in de praktijk!

Werkwijze

Onze werkwijze is multidisciplinair (muzisch / agogisch) en eclectisch van aard. We maken dus gebruik van verschillende theorieŽn, modellen en methodieken. In alle gevallen: op maat en met kennis en ervaring. In veel gevallen met gebruik van bewegen, verbeelden en of muziek!

Uw vraag is leidend, en wij sluiten daarop aan met onze deskundigheid. Klanten zijn voor ons partners: we werken samen aan een gemeenschappelijk doel, ieder vanuit van eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheid.

Herkenbaar zijn we aan onze houding:

 • We gaan uit van de mogelijkheden die de situatie biedt;
 • We gaan uit van ieders eigen kracht en van het nemen van verantwoordelijkheid;
 • We beoordelen en veroordelen niet;
 • We verbinden ons en blijven professioneel objectief;
 • We hebben plezier in wat we doen;

Er zijn specifieke themaís en dilemmaís die veel in de sector aan de orde komen en waarbij coaching een adequate manier is om daarmee te (leren) omgaan:

 • Omgaan met de werkdruk, onderbezetting, rooster en wisselende diensten;
 • Omgaan met moeilijke (veeleisende) cliŽnten;
 • Afstand en nabijheid ten opzichte van cliŽnten, gepaste betrokkenheid;
 • Zorgen voor jezelf;
 • grenzen aangeven;
 • Hanteren van persoonlijke draagkracht en draaglast;
 • Verantwoordelijkheid nemen en soms juist daar laten;
 • Teamsamenwerking;
 • Communicatie;
 • Omgaan met incidenten op het werk (geweld, agressie, spanning, overlijden);

De coaching kan plaatsvinden vanuit verschillende invalshoeken:

 1. Vanuit een probleem analyse;
 2. Ontwikkeling(en);
 3. Verandering(en);

Vanuit een probleem analyse:

 • Overspannenheid;
 • Burn-out;
 • Verzuim preventie;
 • Re-integratie begeleiding;
 • Vastlopen in de huidige functie;

Vanuit ontwikkeling en/of veranderingen:

 • Taakontwikkeling;
 • Persoonlijke ontwikkeling;
 • Vakinhoudelijke ontwikkeling;
 • functieontwikkeling;

Meer weten?
Bel 06 55 746 742 of laat een bericht achter via ons contactformulier.